تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | 15:40 | نویسنده :
تصاویر گیاهان دارویی

بارهنگ


بارهنگسُدابشاهدانهآفتابگردان


سورنجان
سورنجان

دارواش
دارواش

گل تربچه
گل تربچه

Aloe
Aloe

اسفناج باغی
اسفناج باغی


Melissa officinalis
Melissa officinalis


caulophyllumthal
caulophyllumthal


Clover
Clover


Bahar Narenj
Bahar NarenjChamomile
Chamomile


Bitter apple
Bitter apple


Atropa
Atropa


Poppy head
Poppy head


Taxus
Taxus


زعفران
زعفران


خورشیدى
خورشیدى


لاله واژگون
لاله واژگونMagnolia
Magnolia


دم گربه اى
دم گربه اىتصاویر گیاه دارویی خارمریم

نام علمی : Silybum marianum 

 

نام تیره : Asteraceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگ گیاه خارمریم  

 

 

 

بذر گیاه خارمریم تصاویر گیاه دارویی سنبل الطیب

سنبل الطیب یا علف گربه یا والرین 

 

نام علمی : Valeriana officinalis 

 

نام تیره : Valerianaceae  

 

 

 

 

 تصاویر گیاه دارویی زیره سبز

نام علمی : Cuminum cyminum 

 

نام تیره : Apiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

بذر گیاه زیره سبز 

 

 

 

 

 

تصاویر گیاه دارویی بابونه

 

 

 

 

  

 گیاه دارویی رازیانه یا رازیانج 

 

نام علمی : Foeniculum vulgare 

 

نام تیره : Apiaceae 

 

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ